Jaké projekty u nás řešíme

Název projektu Druh projektu Rok zahájení řešení
Vývoj moderních řídicích systémů leteckých motorů (AECS) 2021
DEK FUTURE BUILDING 2020
Kooperativní robotické platformy pro automobilové a průmyslové aplikace 2019
Výzkum a vývoj monitoringu imobilních osob upoutaných na lůžko z hlediska rizik proleženin - dekubitů Aplikovaný výzkum 2019
Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems 2018
Výzkum a vývoj nových řídicích systému pro nákupní platformy 2018
Osvětlovací soustavy s definovanými charakteristikami pro průmyslové kamerové systémy a výkonné osvětlovací soustavy 2017
Výzkum a vývoj Inteligentního Nízkohlučného Mikromotoru 2016
Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM) 2014
LO1210 - Energie v podmínkách udržitelného rozvoje (ENPUR) 2014
Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat 2014
Vizualizace práce studentů ve výuce programování 2014
MotorBrain - Nanoelectronics for Electric Vehicles Intelligent Failsafe PowerTrain 2013
REVYT - Rekuperace ztrátové energie výtahu pro jeho klidovou spotřebu 2013
Mobilní robot 2013
Modulární systém pro provozní on-line diagnostiku vibrací točivých strojů s inteligentní detekcí a vyhodnocováním poruchových stavů 2013
Integrovaný systém Inteligentního Parkování 2013
Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2 2013
Výzkum a vývoj filtroventilační jednotky pro ochranu osob před chemickými látkami, prachem a biologickou nákazou u prostředků osobní ochrany 2012
Podpora tvorby excelentních tymů mezioborového výzkumu na VUT 2012