Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2

TA03010444
Hlavní řešitel
Ing. Roman Pernica, ABB s.r.o. Brno, řešitel za VUT Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.
Popis

Projekt společnosti ABB, s.r.o. v Brně ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně se věnuje výzkumu a vývoji unikátního zařízení pro digitalizaci a koncentraci výstupních signálů z proudových a napěťových senzorů za účelem modernizace a zefektivnění systému chránění, řízení a monitorovaní v rozváděčích vn.

Celková doba řešení projektu se předpokládá v délce trvání 4 let. Hlavního cíle projektu bude dosaženo ve dvou základních etapách, kdy v první z nich bude probíhat návrh, realizace a ověření funkčního vzorku elektronického zařízení poskytujícího digitální procesní data dle standardu IEC 61850 a umožňující realizaci ochranných, řídicích a měřicích funkcí v rozváděči vysokého napětí. Základem takového zařízení bude elektronický senzor proudu využívající Rogowského cívku a elektronický senzor napětí s impedančním děličem, komunikující pomocí digitální sběrnice se slučovací jednotkou připojenou k dalším systémům procesní sběrnicí dle standardu IEC 61850.

V rámci první části bude řešena zejména optimalizace zpracování a vyhodnocení analogových signálů z obou senzorů a způsob jejich digitalizace a číslicové úpravy (integrace) a návrh a realizace digitálního přenosu měřených dat do slučovací jednotky (přenosové médium, přenosový protokol - IEC 60044-8), časová synchronizace a značkování měřených vzorků (dle IEEE 1588), implementace protokolu procesní sběrnice dle standardu IEC 61850 pro vzorkovaná data. V poslední fázi první části bude vytvořen funkční vzorek kombinovaného elektronického senzoru proudu a napětí pro měření v třífázové síti (alespoň 7 měřících míst) poskytující digitální vzorkovaná data dle standardu IEC 61850. Koncepce a způsob řešení napájení a obousměrné digitální komunikace s jednotlivými elektronickými senzory proudu a napětí připojenými do slučovací jednotky bude chráněna užitným vzorem. 

V rámci druhé etapy, která bude řešena v časovém souběhu bude navržen nejprve validační software pro správu a zobrazení dat ze senzorů s digitálním výstupem podle IEC 61850, kterým budou jednak průběžně verifikovány výsledky první části a jednak bude tvořit základ pro implementaci programů zvolených ochranných funkcí, které budou pracovat s digitálními procesními daty, měřenými prostřednictvím elektronických senzorů proudu a napětí. Uvedený software bude licencován jako samostatný produkt a komerčně jej bude možno využívat jako autonomní program pro správu a verifikaci SV (Sampled Values) z digitálních senzorů i jako jejich příslušenství.

Výsledky