Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Na našem ústavu se věnujeme vědecko - výzkumné činnost se zaměřením na řídicí a měřicí techniku, průmyslovou automatizací, Průmyslem 4.0,  umělou inteligencí, robotikou, strojovým viděním, systémovým inženýrstvím, biomedicinským inženýrstvím, ...

Tuto činnost řeší odborníci v pěti pracovních skupinách:

Řídicí technika

Skupina se zabývá jak teorií automatického řízení, tak i reálnými aplikacemi se zaměřením zejména na pokročilé systémy řízení elektrických pohonů.

Měřicí technika

Skupina se věnuje zejména problematice vibrodiagnostiky, termodiagnostiky, akustické emise, měření průtoku a měření hluku.

Průmyslová automatizace

Skupina se zabývá vývojem a výzkumem v oblasti průmyslových řídicích systémů, průmyslové komunikace, Průmyslem 4.0, procesní automatizace a vestavných systémů.

Robotika a umělá inteligence

Skupina se zabývá výzkumem a vývojem v oblastech mobilní robotiky a teleprezence, algoritmů umělé inteligence, strojového učení a biomedicínské robotiky.

Strojové vidění

Výzkum a vývoj metod strojového vnímání, zpracování signálu a obrazu, rozpoznávání a rekonstrukce objektů.