Nabídka studijních programů

Náš ústav garantuje výuku několika studijních programů. O jaké se jedná, a více informací o nich se dozvíte níže. Stačí si vybrat…

Automatizační a měřicí technika (Bc.)

Tříletý bakalářský studijní program Automatizační a měřicí technika (BPC-AMT) je orientován na přípravu bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti automatizace, řízení, měření, průmyslové automatizace, aplikované informatiky, umělé inteligence a robotiky.

Absolvent oboru je schopen řešit praktické úkoly z oblasti automatizace technologických procesů, měření elektrických i neelektrických veličin, aplikované informatiky a umělé inteligence. Uplatní se při realizaci, provozu, seřizování a opravách výše uvedených systémů. Volitelně se student může zaměřit na oblast biomedicínských aplikací, vizualizaci technologií, implementaci informačních systémů a průmyslových počítačových sítí. Ve všech těchto oblastech je rovněž schopen pracovat v nižších řídicích a manažerských funkcích.

Kybernetika, automatizace a měření (Ing.)

Dvouletý magisterský studijní program Kybernetika, automatizace a měření (MPC-KAM) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra se širokým základem znalostí teorie, konstrukce a aplikačního využití měřicích, řídicích, automatizačních a inteligentních systémů v průmyslové praxi.

Kybernetika, automatizace a měření (Ph.D.)

Čtyřletý doktorský program Kybernetika, automatizace a měření (DPC-KAM) profiluje absolventa k samostatné tvůrčí práci a kritickému myšlení založenému na systémovém pohledu na technické i netechnické systémy a svět jako celek.

Absolvent programu je vybaven nezbytnými znalostmi matematiky, fyziky, elektrotechniky, teorie i aplikací řízení a regulace, měřicí techniky, robotiky, umělé inteligence, zpracování obrazu a dalších oblastí technické kybernetiky, aplikované elektrotechniky a informatiky. Jedním s charakteristických rysů absolventů je schopnost integrovat široké spektrum znalostí a vytvářet funkční technické, ale i organizační a ekonomické systémy.

Více informací

Informace o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. naleznete na webu fakulty.

Web fakulty

Víte, že...

výuky probíhá celkem v 16 výukových laboratoří?