LO1210 - Energie v podmínkách udržitelného rozvoje (ENPUR)

ENPUR
Hlavní řešitel
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.