Vizualizace práce studentů ve výuce programování

bppc-2014
Hlavní řešitel
Ing. Petr Petyovský
Popis

Kurz programování v jazyce C++ (BPPC) v bakalářském studijním programu na UAMT, je zaměřen na získání znalostí a zkušeností s objektově orientovaným návrhem aplikací a knihoven. Jeho součásti je i realizace povinného projektu, kde vždy trojice studentů realizuje vlastní návrh a implementaci knihovny pro práci s abstraktními datovými typy (ADT).

Součástí výuky je nejen získání teoretických vědomostí, ale také nabytí praktických zkušeností s využíváním nástrojů pro vývoj i správu verzí zdrojových textů a automatickou tvorbu dokumentace.

Výsledkem zpracovaní dat získaných z těchto automatizačních nástrojů vznikla následující animace, která v časovém rozsahu několika minut demonstruje vývoj projektů v jednotlivých studentských skupinách během celého semestru. Výsledné video prezentuje nejen pracovní morálku jednotlivých studentů, ale dává i částečný obraz o časovém vytížení studentů bakalářského studijního programu na VUT v Brně. V průběhu animace jsou jasně patrné tři etapy realizace projektu:

  1. Tvorba a adaptace zadání projektu
  2. Revize vytvořeného zadání a tvorba rozhraní mezi třídami (tvorba hlavičkových souborů)
  3. Úpravy v návrhu rozhraní a implementace výsledné knihovny, testování a dokumentace

Videoprezentaci je možné shlédnout zde:

bppc2014_video