Výzkum a vývoj monitoringu imobilních osob upoutaných na lůžko z hlediska rizik proleženin - dekubitů

FV40196
Popis

Primárním cílem projektu “ Výzkum a vývoj monitoringu imobilních osob upoutaných na lůžko z hlediska rizik proleženin - dekubitů“ jehož výstupem budou informace pro optimalizaci péče o tyto osoby, je jednoduchým, přehledným, spolehlivým a uživatelsky komfortním způsobem monitorovat stav dlouhodobě ležících osob, pacientů a seniorů upoutaných na lůžko z hlediska rizika dekubitů a poskytnout ošetřujícímu personálu (odborníkům i laikům) informace pro poskytování správné péče (správné a včasné polohování, převlečení pacienta, povlečení postele, výměna inkontinenčních prostředků, pitný režim a výživa. Součástí navrhovaného řešení je antidekubitní podložka (matrace) s implementovaným systémem monitoringu základních fyzikálních veličin ovlivňujících negativně rizika dekubitů

Klíčová slova
dekubity
antidekubiční podložky
monitoring
imobilní pacienti
Druh projektu
Aplikovaný výzkum