Modulární systém pro provozní on-line diagnostiku vibrací točivých strojů s inteligentní detekcí a vyhodnocováním poruchových stavů

TA03011279
Hlavní řešitel
Ing. Jiří Habanec, ViDiTech spol. s r. o., řešitel za VUT doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.