Integrovaný systém Inteligentního Parkování

ISIP
Hlavní řešitel
Ing. Peter Honec, Ph.D.
Popis

Systém je koncipován tak, aby integroval dostupné parkovací technologie včetně využití GNSS/GPS a umožnil jejich systémové provázání do uživatelského celku přínosného jak pro jeho uživatele (parkující řidiče – rezidenty, abonenty i návštěvníky), tak pro jeho provozovatele. Univerzálnost systému umožní jeho použití v různých prostředích a provozních podmínkách.