DEK FUTURE BUILDING

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015727
Hlavní řešitel
Ing. Antonín Žák, Ph.D. (DEK a.s.)
Popis

V rámci projektu DEK FUTURE BUILDING probíhají výzkumy, jejichž cílem je:

  1. Vývoj nových ekologických systémů s využitím vegetace a fotovoltaiky na střechách a fasádách.
  2. Vývoj smart měřicích a diagnostických zařízení pro obvodové pláště budov.
  3. Vývoj BIM aplikací pro rychlý návrh a nacenění realizace částí budov.

Výstupy projektu, který bude probíhat až do roku 2022, umožní rozvoj moderních stavebních metod, materiálů a stavebních systémů a přispějí ke zkvalitnění staveb se zaměřením na ekologické stavění.

Projekt DEK FUTURE BUILDING je spolufinancovaný Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a participují na něm společnosti DEK a.s., Stavebniny DEK a.s., DEKMETAL s.r.o., GRIPPER SYSTEMS s.r.o. a výzkumné organizace VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ a SVÚOM s.r.o.

Poskytovatel MPO ČR