MotorBrain - Nanoelectronics for Electric Vehicles Intelligent Failsafe PowerTrain

270693-2
Hlavní řešitel
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
Popis

Projekt MotorBrain je zaměřen na vývoj nových technologií pohonu a konceptů řízení bezpečného a vysoce efektivního pohonného agregátu pro elektrické automobily třetí generace. Předpokládaný výsledný pohon povede k významnému zdokonalení zejména v následujících oblastech:

  • Celková energetická účinnost: Příští generace pohonů elektrických automobilů zvýší energetickou účinnost téměř o 20%.
  • Vývoj nových inteligentních, spolehlivých a bezpečných konceptů elektrického pohonu: Koncept pohonu je zaměřen zejména na nové systémy řízení pohonu a motory s vysokou hustotou krouticího momentu. Dále je řešen i inteligentní koncept integrace pasivních komponent a samotného měniče. Výsledné řešení povede ke zvýšení účinnosti a spolehlivosti pohonu bez zvýšení výrobních nákladů. Důležitým rysem vyvíjeného řešení je i jeho nezávislost na použití permanentních magnetů založených na vzácných zeminách.

Základní myšlenkou projektu je využití moderních přístupů k redundanci komponent spolu s pokročilými řídicími mechanismy implementovanými na vícejádrových řídicích jednotkách.

Výsledky projektu byly vystavovány na veletrhu MobiliTec 2014 v Hannoveru, kde vyvolaly zájem předních výrobců z oblasti automobilového průmyslu.

 

Více informací o projektu lze nalézt na www.motorbrain.de .

 

 

Výsledky