Osvětlovací soustavy s definovanými charakteristikami pro průmyslové kamerové systémy a výkonné osvětlovací soustavy

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010376
Hlavní řešitel
Ing. Radek Polák, C.G.T. s.r.o., řešitel za VUT Ing. Ilona Janáková, Ph.D.
Popis

Projekt si klade za cíl:

  1. Rozšíření sortimentu o pokročilé osvětlovací soustavy pro průmyslové systémy počítačového vidění. Záměrem není vyvinout katalogové laboratorní zdroje světla, ale vysoce výkonné specializované osvětlovací soustavy na míru, pro reálné provozy v prašném, agresivním, teplotně náročném prostředí – LED soustavy s příkonem v řádu kW. Příkladem mohou být válcovny, papírny, hutě, varny, rychle se pohybující výrobky na běžících pásech a podobně.
  2. Rozšíření výrobního sortimentu o svítidla pro velké prostory s použitím LED technologie – sportovní a víceúčelové haly, sportovní stadiony, velké výrobní haly.
  3. Aplikace poznatků z projektu do stávajícího sortimentu svítidel, zejména implementace vysoce svítivých LED.