Kybernetika dává smysl umělé inteligenci

Kybernetika dává smysl
umělé inteligenci

Ústav automatizace a měřicí techniky

Ústav automatizace a měřicí techniky se zabývá výukou a výzkumem v oblastech řídicí techniky, měřicí techniky, průmyslové automatizace, robotiky, umělé inteligence a strojového vidění. Tyto oblasti pokrývá pět odborných skupin, které garantují i výuku v bakalářském studijním programu Automatizační a měřicí technika a v magisterském studijním programu Kybernetika, automatizace a měření.