Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat

TE02000202
Hlavní řešitel
doc. Ing. Antonín Platil, Ph.D., ČVUT Praha, řešitel za VUT doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Popis

Projekt je řešen na Ústavu automatizace a měřicí techniky v rámci Centra pro výzkum a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) a Středoevropského technologického institutu (CEITEC). VUT v Brně je zapojeno do řešení následujících částí projektu:

  • WP2 - MEMS Inertial Sensors
  • WP3 - Safe inertial odometry
  • WP4 - Magnetic sensors
  • WP6 - Fiber optic gyroscopes
Výsledky