REVYT - Rekuperace ztrátové energie výtahu pro jeho klidovou spotřebu

TA03020907
Hlavní řešitel
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.
Popis

Výtahové technologie za poslední desetiletí doznaly výrazného pokroku. Dochází k plošné modernizaci, vyvolané přechodem k evropské harmonizované legislativě, kde výtahy starší cca patnácti let nemohou obstát jak z pohledu bezpečnostního, tak z pohledu komfortu obsluhy a jízdních vlastností.

Při této modernizaci je většinou celá původní technologie vyměněna a nahrazena zcela novou, a to včetně pohonné jednotky a jejího řízení. Spolu s vyšším komfortem a bezpečností ale stoupá i klidová spotřeba elektrické energie elektroniky výtahu. U původních reléových technologií byla klidová spotřeba elektrické energie celkem zanedbatelná, což u nových technologií není pravda. I v klidovém režimu je nutné napájet řídící obvody, komunikační zařízení, měnič pohonu atd. Aktivní provozní spotřeba (ne klidová) je silně závislá od použité technologie - zda se jedná o výtah s asynchronním pohonem, synchronním pohonem, bubnovým strojem. Aktivní spotřeba naopak modernizací výtahu může poklesnou, protože moderní výtahové stroje mají daleko vyšší účinnost provozu.

Projekt se proto soustřeďuje právě na snížení jenom klidové spotřeby, respektive její pokrývání z jiných zdrojů, než je napájení z elektrické sítě. Příjemce má výzkumné a vývojové pracovníky, kteří jsou svými znalostmi a zkušenostmi připraveni společně s pracovníky spolupříjemce, VUT Brno, řešit novou jednotku podle projektu.