Výzkum a vývoj nových řídicích systému pro nákupní platformy

FV30037
Popis

Cílem projektu je vytvořit nový semi-automatický platební box pro flexibilní nakupování v nákupních centrech, který zjednoduší a zefektivní platby za nakoupené zboží.

Klíčová slova
Nákupní platformy
samoobslužné nakupovaní
aoutomatický nákupní box