Mobilní robot

bp-mobilni-robot-2014
Hlavní řešitel
Loránt Bugár
Popis

Bakalářská práce je zaměřená na vytvoření mobilního robotu s řídicím systémem s operačním systémem reálného času. Řídicí systém robotu  je založený na Arduinu s mikrokontrolérem ARM Cortex - M3. Praktická část práce se zabývá komunikačním protokolem, identifikací podvozku z naměřených dat a následně návrhem PI regulátoru. Pozornost v poslední části práce je věnována řešení komunikace přes sběrnici I2C a připojení senzorů: akcelerometr, ultrazvukový a IR snímače vzdálenosti, snímač intenzity osvětlení a použití robotického ramena. Je vytvořena ukázková aplikace na ovládání robota a vizualizaci měřených hodnot.