O ústavu

Současnost ústavu ...

Ústav automatizace a měřicí techniky, do roku 1992 Katedra automatizace a měřicí techniky, byl založen v roce 1960, když se ukázalo, že praxe naléhavě potřebuje odborníky na řídící, měřicí a výpočetní techniku. V roce 1965 se od něj oddělila skupina zaměřená na výpočetní techniku a založila Katedru samočinných počítačů (nyní Fakulta informačních technologií).

V současné době UAMT vychováva vysokoškolsky kvalifikované odborníky v bakalářském studijním programu Automatizační a měřicí technika, magisterském studijním programu Kybernetika, automatizace a měření a v doktorandském studijním programu Kybernetita automatizace a měření.

Během vysokoškolského studia se studenti specializují v těchto zaměřeních:

  • Řídicí technika
  • Měřicí technika
  • Průmyslová automatizace
  • Průmysl 4.0
  • Umělá inteligence
  • Robotika
  • Strojové vidění
  • Systémové inženýrství
  • Biomedicinské inženýrství

V roce 2020 oslavil náš ústav 60 let od svého založení, přičemž v současnosti sídlíme ve špičkových a moderních prostorech v kampusu FEKT na ulici Technická 12. Díky tomu jsme schopni poskytovat kvalitní vzdělání naším studentům a zároveň dosahovat unikátních výsledků ve vědecko-výzkumné činnosti, což nás dlouhodobě řadí mezi nejlepší ústavy fakulty.

Víte, že...

jsme jediný ústav na fakultě, který se kompletně zabývá průmyslovou automatizací?