Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM)

TE02000103
Hlavní řešitel
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., řešitel za VUT prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
Popis

Řešení na VUT v Brně probíhá na Středoevropském technologickém institutu ve spolupráci s FEKT ÚAMT. Týmy na VUT v Brně jsou zapojeny do řešení částí

  • WP2 - Control of drives and complex actuators  (STI RG2-2, FEKT ÚAMT)
  • WP3 - Advanced Machine Control and Robotics (STI RG2-2, FEKT ÚAMT)
  • WP4 - Automatic testing, improvement of safety and reliability of complex mechatronic systems (STI RG2-2)