Měřicí technika

Hlavní výzkumné činnosti

Skupina měření se věnuje problematice elektrických a elektronických měření, snímačům neelektrických veličin, metodám měření a vyhodnocování fyzikálních veličin s důrazem zejména na problematiku vibrodiagnostiky, termodiagnostiky, akustické emise, měření průtoku a měření hluku.

Kompetence skupiny měření

 • návrh a vývoj snímačů a měřicích systémů, virtuální instrumentace v prostředí LabVIEW
 • zakázková technická měření, systémová integrace
 • expertní posudky, konzultace, školení

Zájmové oblasti

 • Elektrické měření, elektronické měřicí přístroje, měřicí systémy
 • snímače - měření fyzikálních veličin - teplota, tlak, průtok, rychlost, vibrace, hluk ...
 • analogové i digitální metody zpracování signálu
 • měření technologických veličin – rozměry , teplota, tlak, průtok, rychlost, vlhkost, …
 • technická diagnostika, vibrodiagnostika, akustická emise

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

Smluvní výzkum

 • Tenzováhy – vážení vozidel za jízdy
 • Hanácké železárny – automatizované měření geometrie pružin
 • Reggiana Riduttori – systém pro měření přesných převodovek

Projekty/Průmyslové zakázky