Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2395

Akreditovaná kalibrační laboratoř poskytuje zákazníkům kalibrace přístrojů pro měření vibrací nebo přístrojů generujících vibrace. Jedná se o pracoviště kalibrační laboratoře č. 2395 akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Hlavní činnosti

Laboratoř je akreditována pro provádění primární kalibrace (tj. pomocí laserového interferometru) i sekundární kalibrace (srovnání s referenčním snímačem) dle norem:

 • ČSN ISO 16063-11
 • ČSN ISO 16063-21
 • ČSN ISO 16063-41.

Některé z uvedených kalibrací je možné provádět nejenom v kalibrační laboratoři, ale i v místě zadaném zákazníkem. Detailněji je nabídka, rozsah prováděných kalibrací a nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření specifikována v příloze k osvědčení o akreditaci laboratoře K2395.

Typy kalibrovaných přístrojů

 • snímače vibrací (s nebo bez zesilovače)
 • nábojové a napěťové zesilovače
 • měřiče vibrací, analyzátory vibrací (vibrometry)
 • kalibrační vibrátory
 • laserové vibrometry
 • snímače zemětřesení (geofony)
 • vibrační systémy ve zkušebních laboratořích

Kalibrovaná veličina

 • Citlivost laserových vibrometrů, referenčních snímačů vibrací s elektrickým výstupem na základě generování definovaného zrychlení, rychlosti nebo výchylky vibrací na konkrétním kmitočtu nebo v definovaném kmitočtovém rozsahu.
 • Výchylka, rychlost nebo zrychlení vibrací generátoru vibrací s referenčním budičem nebo indikovaná referenčním měřičem mohutnosti vibrací bez nebo s elektrickým výstupem.
 • Výchylka, rychlost nebo zrychlení indikovaná měřičem mohutnosti vibrací (vibrometrem, měřicím řetězcem nebo vibračním testovacím systémem) bez nebo s elektrickým výstupem.
 • Citlivost snímačů vibrací s elektrickým výstupem na základě generování definovaného zrychlení, rychlosti nebo výchylky vibrací na konkrétním kmitočtu nebo v definovaném kmitočtovém rozsahu
 • Výchylka, rychlost nebo zrychlení vibrací vibračního kalibrátoru.
 • Přenosové vlastnosti zesilovačů a filtrů (modul a fáze zesílení).

Hlavní charakteristiky

 • Frekvenční rozsah pro kalibraci 0,2 Hz až 20 kHz, zesilovače se kalibrují v rozsahu 0,1 Hz až 50 kHz.
 • Rezonanční kmitočty snímačů vibrací jsou testovány do 50 kHz.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

Kalibrační systém Spektra CS18P HF, VLF složený z komponent uvedených níže.

Řídicí systém SRS35

Signálový generátor
Kmitočtový rozsah: 1 mHz – 50 kHz
Amplituda signálu: 1 mV – 10V
Přidaný výkonový zesilovač APS 125

Vibrační budič pro velmi nízké kmitočty APS 129

Kmitočtový rozsah: 0,2 (DC) – 200 Hz
Směr vibrací: horizontální
Max. rychlost: 1 m/s (0,7 m/s SW limit)
Max. zrychlení: 15 m/s2 (bez zatížení)
Max. zatížení: 23 kg

Laserový vibrometr CLV-2534-FG4 (primární etalon)

Typ: Helium Neon (HeNe)
Třída: 2, <1 mW
Vlnová délka: 633 nm,
Viditelný červený paprsek
Minimální vzdálenost: 200 mm
Minimální průměr bodu: 1,5 μm
Max. měřená rychlost: 10 m/s

 

Odpovědná osoba