Laboratoř vibrodiagnostiky a kalibrace

Laboratoř je vybavena špičkovými přístroji a měřícími systémy, které umožňují dosáhnout nízké nejistoty měření, a proto je určena pro řešení výzkumných úkolů a spolupráci s průmyslem. Z těchto důvodů není laboratoř zařazena do běžné výuky, ale studenti zde mohou pracovat v rámci vybraných diplomových a disertačních prací.

Hlavní činnosti

Vývoj metod a snímačů v následujících oblastech:

  • Vibrodiagnostika a snímače vibrací
  • Kalibrace snímačů vibrací, laserových vibrometrů, nábojových i napěťových zesilovačů
  • Snímače akustické emise
  • Kalibrace snímačů akustické emise
  • Lokalizace zdrojů hluku (mikrofonní pole)
  • Inerciální snímače (akcelerometry, gyroskopy)
  • Kalibrace snímačů úhlové rychlosti
  • Testování vlivu teploty
  • Snímače založené na optických principech

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

Výsledky VaV umístěné v laboratoři:​

Funkční vzorek: Dvouvrstvé maticové mikrofonní pole s MEMS snímači pro akustickou holografii - měřicí systém pro lokalizaci a charakterizaci zdrojů zvuku v uzavřených prostorech pomocí metod akustické holografie v blízkem akustickém poli.

 

Rotační stůl RMS SDL1401

Systém slouží primárně ke kalibraci snímačů úhlové rychlosti a dále je možné provádět testování akcelerometrů a inklinometrů pomocí tíhového zrychlení. Systém je vybaven teplotní komorou pro kombinované testy zahrnující vliv teploty v rozsahu -60 až +180°C. Rotační stůl dovoluje neomezený pohyb v jedné ose s úhlovou rychlostí do 3000 °/s se zrychlením až 200 000 °/s2. Přesnost úhlové rychlosti je lepší než 0.001%, což umožňuje testovat gyroskopy nejvyšší třídy (FOG, RLG). V současné době na systému probíhá výzkum v oblasti vlastností MEMS gyroskopů.

 

Pracoviště pro kalibraci snímačů akustické emise

Systém je primárně určen pro kalibraci snímačů akustické emise ve frekvenčním rozsahu 40 kHz až 1 MHz v souladu s požadavky norem ASTM a NDIS. Na systému probíhá výzkum v oblasti piezoelektrických snímačů akustické emise.

 

Teplotní komora, kalibrátory teploty a impedanční analyzátor

Teplotní komora CTS T-65/50 s teplotním rozsahem  -65 až +180°C o objemu 50l pro zkoumání teplotních vlivů, která umožňuje dosáhnout teplotního gradientu 6 a 4 K/min (ohřev, chlazení).

Pro kalibraci snímačů a testování malých vzorků jsou k dispozici kalibrační pece AOiP Hyperon a AOiP Gemini 550, které pokrývají teplotní rozsah -20 až 600°C s vysokou přesností a stabilitou.

Impedanční analyzátor Agilent 4294A měří impedanci ve frekvenčním rozsahu 40 Hz až 110 MHz. V současné době je spolu s pecemi AOiP využíván pro měření charakteristik piezoelektrických materiálů.

Odpovědná osoba