Řídicí technika

Hlavní výzkumné činnosti

Skupina řízení se zabývá vývojem algoritmů automatického řízení, zejména:

  • Estimátory stavu
  • On-line identifikace a řízení v reálném čase
  • Řídicí algoritmy s neuronovými sítěmi
  • Adaptivní, optimální a prediktivní regulátory​

​​Výzkumné práce jsou orientovány rovněž na implementaci algoritmů pro reálné průmyslové aplikace.

Projekty/Průmyslové zakázky