Zemřel prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Dne 14. června 2022 zemřel prof. Petr Vavřín, jeden z prvních zaměstnanců ÚAMT. V panu profesorovi ztrácíme kolegu s vysokými odbornými znalostmi i manažerskými schopnostmi, které využil především v pedagogickém, teoretickém i aplikačním rozvoji automatizační techniky. Čest jeho památce.

Petr Vavřín

 

Petr Vavřín