Program pro výpočet Allanovy odchylky

Popis

Jedná se o program počítající ze vstupních dat Allanovu odchylku (Allan variance).

Program vyžaduje:

Vstupní data se vyberírají v adresářové struktuře a může se jednat i o miliardy hodnot zabírající gigabajty. Po dokončení výpočtu se graficky zobrazí Allanova odchylka. Vypočtená data mohou být z grafu exportována.

Aplikace a manuál jsou v přiloženém .ZIP souboru.

Podrobný popis programu je v manuálu Manual_Allan_vypocet.pdf.

Aplikace se spustí pomocí Allan_vypocet.exe.