Software pro řízení devítífázového PMS motoru

Autoři
doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.
Popis

Software umožňuje momentové řízení devítifázového synchronního motoru s permanentními magnety, jehož vinutí jsou spojeny jako tři krát tři vinutí zapojené do hvězdy. Každá trojice vinutí je řízena samostatně. Souřadnice všech tří subsystémů mohou být prostorově posunuty. Toto posunutí je softwarově kompenzováno.  Na základě parametrů motoru se provádí zrušení nelineárních vazeb a odvazbení tokotvorné a momentotvorné složky. Algoritmus pracuje v energeticky optimálním režimu MTPA (Maximum Torque Per Amper), který je dopředu vypočítán a realizován pomocí vyhledávací tabulky (LUT).

Předpokládané použití je u motorů různých výkonů, u kterých je požadovaný vysoký stupeň spolehlivosti z důvodu využití redundance v motoru. Další výhodou je možnost snížení proudového zatížení jednotlivých fází, případně snížení provozního napětí na bezpečnou úroveň.

Technické parametry:

  • Většina operací používá datový typ float32, není nutná normalizace veličin
  • Doba výpočtu 40us na jednom jádře procesoru AURIX

Software obsahuje následující části

  • Simulinkovské schéma s implementací algoritmu řízení devítifázového PMS motoru
  • Kód v jazyce C používající datový typ float32, optimalizovaný pro procesory AURIX Infineon Tricore, otestovaný na TC277.
  • Funkce pro časově optimalizovaný výpočet trigonometrických funkcí sin, cos a atan2
  • Stručný uživatelský popis ve formátu pdf

Obr. 1: Simulinkovský blok s algoritmem řízení devítifázového PMS motoru

Obr. 2: Část Simulinkovského schématu s algoritmem řízení devítifázového PMS motoru

Vznik software:

Softwarový nástroj vznikl v rámci řešení evropského projektu Eniac - MotorBrain - Nanoelectronics for Electric Vehicles Intelligent Failsafe PowerTrain a v rámci projektu STI CEITEC

Přesné umístění:

Software je využíván na pracovišti Ústavu automatizace a měřicí techniky, Technická 3082/12, 616 00 Brno.