SFIO Toolbox

Autoři
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
Popis

Software usnadňuje převod algoritmů z prostředí Matlab Simulink do cílového procesoru. Představuje sadu nástrojů v prostředí Matlab Simulink a několik knihoven pro různé typy cílových procesorů, používané v prostředí CodeWarrior. Nástroje umožňují vytvořit klon bloku, který chceme převést do cílového procesoru. Tento klon je zamaskovaná s-funkce a má stejný počet vstupů a výstupů jako původní blok. Jeho vstupy jsou s-funkcí přeposílány do cílového procesoru. Knihovna funkcí se postará o vyvolání odpovídající funkce, ve kterém se přijaté vstupní parametry jeví jako struktura, se kterou je možné pracovat. Výsledky se ukládají do výstupní struktury, která je poslána zpět do s-funkce. S-funkce ji přijme a vyšle na výstupní piny klonu. Tímto postupem lze testovat, ladit a měřit časovou náročnost převáděné funkce.

Technické parametry:

Software SFIO Toolbox pro usnadnění převodu algoritmů s prostředí Matlab Simulink do cílového procesoru se hojně používá při řešení bakalářských, semestrálních a diplomových projektů na Ústavu automatizace a měřicí techniky. Ve společnosti Freescale Polovodiče se používá k masivnímu testování vytvářených funkcí pro odhalování chyb a následně poskytování bezpečného kódu.

Vznik software:

Software vznikl v rámci řešení projektu MŠMT  1M0567 "Centrum aplikované kybernetiky" a v rámci projektu Středoevropského technologického institutu CEITEC.

Přesné umístění:

Software je využíván na pracovišti Ústavu automatizace a měřicí techniky, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká Republika a společností Freescale Polovodiče Česká Republika, 1. máje 1009, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.