MISE - využití moderních inteligentních MEMS senzorů pro automatizaci a bezpečnost v budovách

FR-TI4/642
Hlavní řešitel
Doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.