Zkušební laboratoř CVVOZE

Na Ústavu automatizace a měřicí techniky se nachází pracoviště ZL1 – Zkušební laboratoř vnějších vlivů, která patří pod akreditovanou zkušební laboratoř č. 1647 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Hlavní činnosti

Pracoviště ZL1 nabízí:

 • Teplotní a klimatické zkoušky
  • Teplotní zkoušky v rozsahu od -70 °C do +180 °C a vlhkostní zkoušky s regulací v rozsahu od 10% do 95%
 • Vibrační zkoušky
  • Zkoušky vibracemi (sinusové, náhodné, metoda časového průběhu), zkoušky rázy, zkoušky seismické způsobilosti
 • Kombinované zkoušky
  • Vibrační zkoušky kombinované s klimatickými vlivy (teplota, vlhkost)

Detailněji jsou možnosti specifikovány v příloze k osvědčení o akreditaci laboratoře K1657.

Teplotní a klimatické zkoušky

Provádíme teplotní zkoušky v rozsahu -70 °C až +180 °C a klimatické zkoušky kombinující působení teploty a vlhkosti (v rozsahu 10% až 95%).

Laboratoř je akreditována v oblasti teplotních a klimatických zkoušek dle následujících norem:

 • Zkouška chladem ČSN EN 60068-2-1, ed. 2
 • Zkouška suchým teplem ČSN EN 60068-2-2
 • Zkouška změnou teploty se stanovenou rychlostí změny ČSN EN 60068-2-14, ed. 2, zkouška Nb
 • Zkouška vlhkým teplem cyklickým ČSN EN 60068-2-30, ed. 2
 • Zkouška cyklickou změnou teploty a vlhkosti ČSN NE 60068-2-38
 • Zkouška vlhkým teplem konstantním ČSN EN 60068-2-78, ed. 2

Vibrační zkoušky

Provádíme vibrační zkoušky ve dvou osách s generování definovaných mechanických vibrací. Dále jsou prováděny rázové zkoušky, kdy je testovaný vzorek vystaven náhlým rázům (šokům), které se mohou objevovat například během přepravy nebo manipulaci se vzorkem.

Laboratoř je akreditována v oblasti vibračních zkoušek dle následujících norem:

 • Zkouška sinusovými vibracemi ČSN EN 60068-2-6, ed.2
 • Zkouška vibracemi – metoda časového průběhu ČSN EN 60068-2-57, ed.2
 • Zkouška vibracemi – metoda sinusový impulsů ČSN EN 60068-2-57 ed.2
 • Zkouška vibracemi – náhodné širokopásmové ČSN EN 60068-2-67 ed.2, ČSN EN 61373 ed.2,
 • Zkouška vibracemi – smíšený mód ČSN EN 60068-2-80
 • Zkouška rázy ČSN EN 60068-2-27, ed.2, ČSN EN 61373 ed.2, , ČSN EN 60068-2-81
 • Zkouška seismické způsobilosti ČSN EN 60068-3-3
 • Zkouška nárazy/odskoky volně ložených nákladů a přepravních balení ČSN EN 60068-2-55, ČSN EN ISO 13355
 • Zkouška rázy při hrubém zacházení, volný pád ČSN EN 60068-2-31, ČSN EN 22248

Kombinované zkoušky

Provádíme kombinované zkoušky, kdy na zkoušené vzorky nepůsobí pouze vibrace, ale zároveň i okolní vlivy jako je teplota a vlhkost.

Laboratoř je akreditována v oblasti kombinovaných zkoušek dle následujících norem:

 • Zkouška vibracemi/rázy kombinovaná s klimatickými vlivy ČSN EN 60068-2-53

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

Klimatická komora Vötsch VCV3 7060-15

Objem vnitřního zkušebního prostoru: 600 l
Teplotní rozsah: -70°C až +180°C
Rychlost změny teploty: 15 K/min dle podmínek IEC 60068-3-5
Řízená relativní vlhkost v rozsahu: 10% RH – 95% RH
Maximální ztrátový příkon testovaného zařízení: 3 kW při 20°C

Teplotní komora CTS-65/50

Objem vnitřního zkušebního prostoru: 50 l
Teplotní rozsah: -65°C až +180°C
Rychlost změny teploty: 6 K/min (topení) a 4 K/min (chlazení) dle podmínek IEC 60068-3-

Dvouosý vibrační budič se zesilovačem RMS SW8142-24

Průměr armatury: 284 mm
 Rozměry kluzného stolu: 600×600 mm
 Frekvenční rozsah vertikálně: 2-2700 Hz; horizontálně: 5-2000 Hz
 Buzení vibrací ve dvou osách
 Jmenovitá špičková síla Sinus:24 kN
 Jmenovitá špičková síla Shock: 40 kN
 Maximální zatížení vibračního budiče 250 kg
 Maximální zatížení kluzného stolu 300 kg

Zařízení pro testování rázy AVEX SM110MP

Rozsah testování – 3g až 30 000 g
 Trvání rázu  0,012 ms až 100 ms
 3 typy generování pulsu – Half sine, Sawtooth, Square Wave

Odpovědná osoba