Laboratoř optiky

Laboratoř přesných optických měření a výpočetně náročných metod zpracování velkého objemu obrazových dat.

Hlavní činnosti

Výzkumné projekty a zpracování bakalářských, diplomových a dizertačních prací v oblastech:

  • přesná optická měření v UV, VIS, NIR a SWIR spektru pro průmyslové, biomedicínské a jiné úlohy,
  • zpracování velkého objemu obrazových dat specializovaným hardware.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • opto-mechanické laboratorní soustavy,
  • tradiční světelné zdroje, lasery a optické prvky (skl. čočky, Fresnel, napařovaná a polopropustná zrcadla, aj.),
  • kamery a polohovací prvky,
  • výpočetní stanice.
Odpovědná osoba