Laboratoř bezpilotních systémů

Laboratoř se zaměřuje především na vývoj průzkumných létajících prostředků, zejména quadrotorů - Ing. Petr Gábrlík, Ph.D. Věnuje se mechanické konstrukci, řídicí elektronice a softwaru. Provádí se zde matematické modelování a simulace chování stroje, estimace orientace z palubních snímačů, začlenění do nadřazených systémů (např. teleprezenčního řízení) a letové zkoušky.

Laboratoř se mimo to věnuje také malým kráčejícím robotům a robotům pro robotické soutěže, které jsou využívány zejména pro studentské práce.

Odpovědná osoba