Laboratoř Průmyslu 4.0

V současné době probíhá příprava laboratoře pro výuku v zimním semestru 2021/2022. Informace a fotky budou dodány po dokončení

Hlavní činnosti

Jedná se o laboratoř, ve které se studenti seznamují se základními koncepty Průmyslu 4.0. Nosnou úlohou v rámci práce v laboratoři je návrh konstrukčního modelu jednoúčelového stroje prostřednictvím návrhového software NX. Po dokončení tohoto návrhu studenti provádějí virtuální simulaci tohoto stroje a virtuální zprovoznění s programovatelným automatem.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

V laboratoři se nachází šest pracovišť vybavených stanicemi s návrhovým software Siemens NX s nádstavbou Mechatronics Concept Designer (MCD). Z dalších software, které se zde nacházejí, lze zmínit také Process Simulate, rovněž firmy Siemens. Na každém pracovišti je přítomen rovněž programovatelný automat S7-1200 výrobce Siemens. Programovatelný automat a nádstavba MCD spolu mohou komunikovat protokolem OPC-UA

Dále jsou v laboratoři přítomny dvě výukové robotické buňky s roboty Fanuc, které mohou být programovány buď klasicky ovladačem (teach pendant), s využitím právě software Process Simulate, případně povelovány přímo prostřenictvím protokolu ModbusTCP.