Laboratoř programovatelných automatů

Laboratoř SE2.131 je vybavena osmi pracovišti s programovatelnými automaty řady CompactLogix a ControlLogix od výrobce Allan Bradley. Všechny automaty jsou propojeny do lokální sítě společně s osobními počítači, prostřednictvím kterých mohou být programovány. Na počítačích jsou instalovány příslušné vývojová prostředí Studio 5000 a parametrizační software FactoryTalk View Studio. K dispozici jsou grafické panely různých velikostí a provedení (tlačítkové, touch).  V laboratoři je několik fyzických modelů skutečných strojních zařízení – pneumatický lis, 3D manipulátor, elektronický barman, vertikální dopravník a destilační kolona. Všechny modely jsou vybaveny potřebnými řídicími systémy typu PLC.

Hlavní činnosti

V laboratoři probíhá výuka těchto předmětů:

Bakalářský program:

  • Programovatelné automaty - studenti si nejprve na demonstračních přípravcích osvojují základy programování PLC ve standardizovaných programovacích jazycích. Navazuje programování a tvorba vizualizace pro skutečné nebo virtuální modely procesních nebo výrobních technologiích.

Magisterský program:

  • Pokročilé metody programování PLC – předmět volně navazuje na Programovatelné automaty z bakalářského studia. Studenti řeší složitější úlohy pro PLC, programování komunikačních možností PLC. Učí se, jak zabezpečit kód v PLC ale i celý řídicí systém. Osvojí si tvorbu vizualizací rozsáhlejších systémů založených na komunikačních i informačních technologiích. Součástí je i projektování řídích systémů a ovládacích prvků.
  • Funkční bezpečnost v průmyslové automatizaci – předmět studentů demonstruje u strojních zařízení a procesních technologiích, co je třeba pro uvedení do provozu (na trh) v EU. Stroje a technologie musí být bezpečné a splňovat potřebnou legislativu. K osvojení svých znalostí mají studenti k dispozici demonstrační modely různých provedení a různých technických úrovní.  Modely jsou vybaveny technickými prostředky jako safety PLC, bezpečností tlačítka, snímače, optické závory i bezpečnostní akční členy.

Laboratoř rovněž slouží jako zázemí studentům pracujícím na svých bakalářských či diplomových pracích.

Odpovědná osoba
Ing. Radek Štohl, Ph.D.