Laboratoř měření neelektrických veličin

Tato laboratoř slouží primárně pro účely výuky bakalářského předmětu Snímače.

Hlavní činnosti

Studenti se zde seznámí s principy činnosti různých typů čidel a senzorů, praktickým měřením se seznámí s jejich vlastnostmi a provedou vlastní vyhodnocení výhod a nevýhod daného principu měření. Cvičení jsou zaměřena na klasické snímače a senzory, jako jsou odporové a polovodičové snímače teploty, snímače otáček, tenzometrické snímače, kapacitní snímače, snímače vibrací, snímače ionizujícího záření, snímače vodivosti, fotoelektrické snímače polohy, magnetoelektrické snímače, indukčnostní snímače polohy LVDT či ultrazvukový snímač vzdálenosti. Principiální vysvětlení funkce snímače je doplněno demonstračním měřením, kde je obvykle využito průmyslově používaných snímačů.

Odpovědná osoba
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.