Laboratoř elektrických měření

Tato laboratoř slouží primárně pro výuku elektrických měření jak na bakalářském tak magisterském stupni.

Hlavní činnosti

V laboratoři probíhá výuka předmětů:

  • Měření v elektrotechnice -  měření elektrických a částečně i neelektrických veličin v elektrotechnice s důrazem na praktickou práci s měřicími přístroji a postupy pro zpracování naměřených dat.
  • Elektronické měřicí systémy - zabývá se technickými prostředky pro automatizaci měření a to jak systémy sestavené ze specializovaných měřicích přístrojů, tak i z univerzálních komponent.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

Přístroje pro měření napětí, proudu, výkonu, magnetických veličin, osciloskopy a spektrální analyzátory.

Odpovědná osoba
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.