Laboratoř automatizace měření

Laboratoř slouží pro výuku programování měřicích systémů a zařízení, programování virtuální instrumentace, výuku algoritmů zpracování dat a dalších speciálních předmětů oblasti měření.

Hlavní činnosti

V laboratoři probíhá výuka předmětů:

  • Virtuální instrumentace v automatizaci - programování měřicích systémů a zařízení se zaměřením na virtuální instrumentaci a vývojové prostředí LabVIEW.

  • Sběr, analýza a zpracování dat - věnuje se problematice analýzy digitálních signálů v časové a frekvenční oblasti.

  • Speciální snímače - problematika nejpoužívanějších principů polovodičových, optoelektrických a vláknových snímačů.

  • Měřicí technika pro diagnostiku - zabývá se metodami, snímači a instrumentací pro hlukovou, vibrační, ultrazvukovou a termovizní diagnostiku.

  • Zpracování a digitalizace analogových signálů - návrh analogových obvodů pro zpracování signálů ze snímačů včetně představení nástrojů pro simulaci a analýzu elektronických obvodů, sběr a zpracování signálů, a hardwarových prostředků pro praktický návrh elektronických obvodů.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

Počítače a široká paleta HW od firmy National Instruments.

Odpovědná osoba
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.