Elektronický senzor proudu s digitalizovaným výstupním signálem

Autoři
Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.
Popis

Prototyp elektronického senzoru proudu (ECT) s Rogowského cívkou obsahující analogové předzpracování signálů a digitalizační část s A/D převodníkem a hradlovým polem FPGA pro zpracování a přenos měřených hodnot ze senzoru digitálním rozhraním do nadřazeného systému (slučovací jednotky).

Vlastnosti ECT s digitalizovaným výstupním signálem:

- 1 vstupní kanál pro zpracování standardizovaného výstupu Rogowského cívky s napětím 150mV/Ijm, rozsah do 65xIjm
- chyba měření a navazující rozlišení A/D převodu méně než 0,5%, rychlost vzorkování 102,4 kHz
- digitální zpracování v FPGA, obvod měření teploty vinutí snímací cívky
- digitální přenos metalickým (případně optickým) vedením - UART 4Mbit/s