Dvouvrstvé maticové mikrofonní pole s MEMS snímači pro akustickou holografii

Autoři
Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.
Popis

Dvouvrstvé maticové mikrofonní pole využívající MEMS akustické snímače pro lokalizaci a charakterizaci zdrojů hluku a vibrací pomocí metody akustické holografie v blízkém poli.

Dvouvrstvé pole ( umístění mikrofonů ve dvou paralelních rovinách) je výhodné uspořádání pro měření v uzavřených prostorech a v prostorech s odrazy, tedy obecně s dalšími nežádoucími zdroji zvuku. Konfigurace mikrofonního pole je s ohledem na požadovaný kmitočtový rozsah navržena tak, že v každé měřicí rovině je matice 8x8 mikrofonů SPM1437HM4H-B firmy Knowles v rastru 30x30 mm. Obě měřicí roviny jsou s rozestupem také 30 mm.