TOP 10 - absolventi studijního programu MPC- KAM 2024

Nejlepší absolventi magisterského studijního oboru Kybernetika, automatizace a měření v akademickém roce 2023/24:

1. Ing. Jakub Čelko
Rozvětvené dynamické modely řidiče
1. Ing. Ondřej Skalský
Bayesovské přístupy pro adaptivní identifikaci systémů
 

 

 

3. Ing. Petr Šopák
Kvantifikace poruch propriocepčního aparátu pomocí virtuální reality
4. Ing. Jakub Kouřil
Časově kritické aplikace na STM32MP157 
5. Ing. Matěj Turinský
Diagnostika zdrojové části fotovoltaických elektráren 
6. Ing. Otto Hrubý
Realtime systém pro webovou analytiku
7. Ing. Jakub Franka
Systém pro sledování a klasifikaci objektů na obloze
8. Ing. Dávid Dolobáč Dávid
Detekce změn trasy
9. Ing. Jan Drška
Modernizace osazovacího automatu Tenryu
10. Ing. Radim Říha
Automatizace procesu zahořování digitronů