Příměstský tábor

V rámci příměstského tábora v Technickém muzeu v Brně organizovaného Střediskem volného času Lužánky navštívilo Vysoké učení technické v Brně dne 13. 7. 2020 i náš ústav 21 dětí ve věku 8-11 let.

Tématem letošního tábora byla robotika v souvislosti s podzimními oslavami 100 let od uvedení hry Karla Čapka R.U.R. Děti tedy navštívily dvě pracoviště na VUT, která se robotikou zabývají - Ústav automatizace a měřicí techniky na FEKT a skupinu Kybernetika pro materiálové vědy na CEITEC.

Dětem se věnovali čtyři pracovníci ze zmiňovaných skupin, zábavnou formou je uvedli do problematiky mobilní robotiky a Průmyslu 4.0, předvedli jim několik robotů vyvíjených na VUT v Brně a uspořádali pro ně 3 soutěže v souladu s harmonogramem tábora.

Akce se bude opakovat 13. 8. 2020 pro druhý turnus zmiňovaného příměstského tábora. Tentokrát půjde o starší děti ve věku 11-15 let, takže program bude uzpůsoben tomuto věku. Tyto akce jsou zároveň pozvánkou na připravovanou výstavu Technického muzea v Brně s názvem Robot2020, která proběhne 24. 11. 2020 – 31. 5. 2021.

UAMT táborUAMT tábor

UAMT tábor

   UAMT tábor

UAMT tábor

UAMT tábor

UAMT tábor

UAMT tábor