Akademický rok 2023/2024

Zaměstnanci a doktorandi Ústavu automatizace a řidicí techniky zahájili akademický rok 2023/24.

UAMT 2023