Akademický rok 2022/2023

Zaměstnanci a doktorandi Ústavu automatizace a řidicí techniky zahájili akademický rok 2022/23.

UAMT 2022