Akreditovaná kalibrační laboratoř

Akreditované laboratoře | Kontakt | Zkušební laboratoř | Kalibrační laboratoř


V laboratoři kalibrujeme přístroje pro měření vibrací nebo přístroje generujících vibrace.
Laboratoř byla akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem K2395.

Typy kalibrovaných přístrojů

 • snímače vibrací (s nebo bez zesilovače)
 • nábojové a napěťové zesilovače
 • měřiče vibrací, analyzátory vibrací (vibrometry)
 • kalibrační vibrátory
 • laserové vibrometry
 • snímače zemětřesení (geofony)
 • vibrační systémy ve zkušebních laboratořích

Hlavní charakteristiky

 • Kalibrace je provedena v souladu s normami ČSN/ISO 16063-11 a ČSN/ISO 16063-21.
 • Frekvenční rozsah pro kalibraci 0,2 Hz až 20 kHz, zesilovače se kalibrují v rozsahu 0,1 Hz až 50 kHz.
 • Rezonanční kmitočty snímačů vibrací jsou testovány do 50 kHz.

Hmotnost a citlivost snímače, kmitočet a velikost vibrací (vyjádřeno jako zrychlení, rychlost nebo výchylka) jsou parametry, které spolu s vlastnostmi kalibračního systému určují krajní hodnoty parametrů kalibrace. Stanovení parametrů kalibrace vyžaduje konzultaci zadavatele s kalibračním technikem.

Kalibrace je možné provádět nejen v laboratoři, ale i v místě zadané zákazníkem.

Laboratoř je vybavena kalibračním systém Spektra CS18P HF, VLF, který umožňuje primární kalibraci (tj. pomocí laserového interferometru) nebo sekundární kalibraci (srovnání s referenčním snímačem). Pro kalibraci mimo laboratoř připravíme referenční kalibrační sestavu z bohatého vybavení laboratoře.

Postup zadání zakázky

 1. Zákazník pošle požadavek na kalibraci do kalibrační laboratoře.
 2. Pokud nejsou jasné požadované parametry kalibrace nebo jsou mimo možnosti laboratoře, požadavky se upřesní po konzultaci se zákazníkem.
 3. Kalibrační laboratoř pošle zákazníkovi nabídku se specifikací parametrů kalibrace a cenou.
 4. Pokud zákazníkovi nabídka vyhovuje, pošle kalibrační laboratoři objednávku na kalibraci. Současně se domluví způsob předání snímačů a přístrojů.

 

  Hlavní činnosti

  Akreditované laboratoře | Kontakt | Zkušební laboratoř | Kalibrační laboratoř


  V laboratoři kalibrujeme přístroje pro měření vibrací nebo přístroje generujících vibrace.
  Laboratoř byla akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem K2395.

  Typy kalibrovaných přístrojů

  • snímače vibrací (s nebo bez zesilovače)
  • nábojové a napěťové zesilovače
  • měřiče vibrací, analyzátory vibrací (vibrometry)
  • kalibrační vibrátory
  • laserové vibrometry
  • snímače zemětřesení (geofony)
  • vibrační systémy ve zkušebních laboratořích

  Hlavní charakteristiky

  • Kalibrace je provedena v souladu s normami ČSN/ISO 16063-11 a ČSN/ISO 16063-21.
  • Frekvenční rozsah pro kalibraci 0,2 Hz až 20 kHz, zesilovače se kalibrují v rozsahu 0,1 Hz až 50 kHz.
  • Rezonanční kmitočty snímačů vibrací jsou testovány do 50 kHz.

  Hmotnost a citlivost snímače, kmitočet a velikost vibrací (vyjádřeno jako zrychlení, rychlost nebo výchylka) jsou parametry, které spolu s vlastnostmi kalibračního systému určují krajní hodnoty parametrů kalibrace. Stanovení parametrů kalibrace vyžaduje konzultaci zadavatele s kalibračním technikem.

  Kalibrace je možné provádět nejen v laboratoři, ale i v místě zadané zákazníkem.

  Laboratoř je vybavena kalibračním systém Spektra CS18P HF, VLF, který umožňuje primární kalibraci (tj. pomocí laserového interferometru) nebo sekundární kalibraci (srovnání s referenčním snímačem). Pro kalibraci mimo laboratoř připravíme referenční kalibrační sestavu z bohatého vybavení laboratoře.

  Postup zadání zakázky

  1. Zákazník pošle požadavek na kalibraci do kalibrační laboratoře.
  2. Pokud nejsou jasné požadované parametry kalibrace nebo jsou mimo možnosti laboratoře, požadavky se upřesní po konzultaci se zákazníkem.
  3. Kalibrační laboratoř pošle zákazníkovi nabídku se specifikací parametrů kalibrace a cenou.
  4. Pokud zákazníkovi nabídka vyhovuje, pošle kalibrační laboratoři objednávku na kalibraci. Současně se domluví způsob předání snímačů a přístrojů.

   

   Přístrojové a technické vybavení laboratoře

   Jádrem laboratoře je kalibrační systém Spektra CS18P HF VLF doplněný multimetry, čítači, generátory signálů a dalšími přístroji.

   Pro kalibraci mimo laboratoř jsou dále k dispozici snímače zrychlení, laserový vibrometr, výkonové zesilovače a vibrační stolky.

   Kalibrační systém Spektra Lavice s vibračními stolky

   Vibrační stolek SE-10 s možností vertikální i horizontální polohy snímače  

   Vibrační stolek APS-113 pro velmi nízké kmitočty Vibrační stolek SE-09 pro vysoké kmitočty

    

   Odpovědná osoba
   doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.