Akademický rok 2021/22

Zaměstnanci a doktorandi Ústavu automatizace a řidicí techniky zahájili akademický rok 2021/22.

UAMT 2021

 

... a v aule prof.Braunera

UAMT 2021