Akademický rok 2019/20

Zaměstnanci a doktorandi Ústavu automatizace a měřicí techniky zahájili akademický rok 2019/20.

UAMT 2019

Historie