Study programmes offer

Our institute guarantees several study programs. Choose from them below.

Automation and Measurement [title Bc.]

Tříletý bakalářský studijní program Automation and Measurement (BPA-AMT/ 2022-23) je orientován na přípravu bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti automatizace, řízení, měření, průmyslové automatizace, aplikované informatiky, umělé inteligence a robotiky.

Absolvent oboru je schopen řešit praktické úkoly z oblasti automatizace technologických procesů, měření elektrických i neelektrických veličin, aplikované informatiky a umělé inteligence. Uplatní se při realizaci, provozu, seřizování a opravách výše uvedených systémů. Volitelně se student může zaměřit na oblast biomedicínských aplikací, vizualizaci technologií, implementaci informačních systémů a průmyslových počítačových sítí. Ve všech těchto oblastech je rovněž schopen pracovat v nižších řídicích a manažerských funkcích.

Cybernetics, Control and Measurements [title Ing.]

Dvouletý magisterský studijní program Cybernetics, Control and Measurements (MPA-KAM / 2022-23) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra se širokým základem znalostí teorie, konstrukce a aplikačního využití měřicích, řídicích, automatizačních a inteligentních systémů v průmyslové praxi.

Cybernetics, Control and Measurements [title Ph.D.]

Čtyřletý doktorský program Cybernetics, Control and Measurements (DPA-KAM / 2022-23) profiluje absolventa k samostatné tvůrčí práci a kritickému myšlení založenému na systémovém pohledu na technické i netechnické systémy a svět jako celek.

Absolvent programu je vybaven nezbytnými znalostmi matematiky, fyziky, elektrotechniky, teorie i aplikací řízení a regulace, měřicí techniky, robotiky, umělé inteligence, zpracování obrazu a dalších oblastí technické kybernetiky, aplikované elektrotechniky a informatiky. Jedním s charakteristických rysů absolventů je schopnost integrovat široké spektrum znalostí a vytvářet funkční technické, ale i organizační a ekonomické systémy.

More information

Information on Open Days, applications, entrance exams, etc. can be found on the faculty website. You will also find information on the combined form of study here.

faCulty WEB

Do you know ...

část laboratorní výuky probíhá v čistých prostorách CEITEC VUT?
návrh čipů učíme v profesionálním prostředí Cadence?
výuka montážních technologií probíhá na poloautomatické lince?
jsme jediný ústav fakulty, kde celoročně učí odborníci z praxe?