Technická realizace konceptu začlenění komunikační technologie IQRF do sítě BD

Autoři
Popis

Funkční vzorek implementuje systém pro integraci bezdrátové komunikační technologie do sítě BD pro inteligentní budovy. Funkční vzorek sestává z komunikační brány pro připojení na komunikační páteř, bateriově napájených čidel a bezdrátových směrovačů.